05/11/2008
Logo Utah Jazz Utah Jazz
Logo Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers