27/12/2010
Logo Utah Jazz Utah Jazz
Logo Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers