07/04/2011
Logo Utah Jazz Utah Jazz
Logo Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers