02/11/2013
Logo Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins
Logo Kobe Storks Kobe Storks