07/12/2013
Logo Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins
Logo Chiba Jets Chiba Jets