23/02/2014
Logo Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins
Logo Kawasaki Brave Thunders Kawasaki Brave Thunders