26/04/2014
Logo Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins
Logo Kobe Storks Kobe Storks