22/02/2015
Logo Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins
Logo Chiba Jets Chiba Jets