25/10/2015
Logo Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins
Logo Utsunomiya Utsunomiya