08/11/2015
Logo Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins
Logo Kawasaki Brave Thunders Kawasaki Brave Thunders