03/04/2016
Logo Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins
Logo Chiba Jets Chiba Jets