17/03/2016
Logo Nagoya Diamond Dolphins Nagoya Diamond Dolphins
Logo Kobe Storks Kobe Storks