21/12/2016
Logo Shanghai Sharks Shanghai Sharks
Logo Zhejiang Golden Bulls Zhejiang Golden Bulls