02/11/2016
Logo Shanghai Sharks Shanghai Sharks
Logo Nanjing Tongxi Monkey Kings Nanjing Tongxi Monkey Kings