04/11/2016
Logo Jiangsu Dragons Jiangsu Dragons
Logo Shanghai Sharks Shanghai Sharks