28/12/2016
Logo Shanghai Sharks Shanghai Sharks
Logo Jiangsu Dragons Jiangsu Dragons