30/12/2016
Logo Guangzhou Long Lions Guangzhou Long Lions
Logo Shanghai Sharks Shanghai Sharks