25/11/2016
Logo Fujian SBS Xunxing Sturgeons Fujian SBS Xunxing Sturgeons
Logo Shanghai Sharks Shanghai Sharks