25/10/1997
Logo Cholet Cholet
Logo LDLC ASVEL LDLC ASVEL