16/01/2003
Logo Illinois-Chicago Flames Illinois-Chicago Flames
Logo Cleveland State Vikings Cleveland State Vikings