07/04/2022
Logo Utah Jazz Utah Jazz
Logo Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder